Số phiên trong Google Analytics là gì? Cách tính số phiên trong Google Analytics

Số phiên là thông số cần thiết và quan trọng trong Google Analytics với người quản trị website cũng như các SEOer. Vậy số phiên trong Google analytics là gì? Làm thế nào để tính số phiên truy cập trong Google Analytics?

Khái niệm số phiên trong Google Analytics

Session - Thông số chỉ người truy cập trên trang
Session – Thông số chỉ người truy cập trên trang

Số phiên hay Session là thông số chỉ tới một nhóm đối tượng cụ thể có sự tác động qua lại với trang web trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi cá nhân có thể mở được nhiều Session khác nhau, xảy ra trong cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng… Sau khi một session kết thúc sẽ có một session mới bắt đầu.

Cách tính Session trong Google Analytics?

Cách tính Session trong Google Analytics nhanh nhất, xác định rõ thời gian người dùng bắt đầu truy cập vào website, cụ thể:

 • Thời gian mặc định : 30 phút khi người dùng truy cập vào website và kết thúc nếu không hoạt động.
 • Ví dụ: người dùng truy cập “marketinglagi” từ 10:01, thời gian mặc định cho Session là 10:31.
 • Tuy nhiên, thời gian phụ thuộc vào người dùng, có thể thay đổi lên tới vài giờ cho một Session.

Khi nào một Session trong Google Analytics kết thúc?

Từ những thông tin về Session nêu ở trên, ta cùng tìm hiểu thêm về thời lượng phiên trong Session của Google Anlytics:

Không có tương tác sau 30 phút

 • Thời gian 30 phút trôi qua nhưng bạn không tương tác với trang web, session sẽ kết thúc.
 • Tương tự phiên làm việc, có thời gian bắt đầu và kết thúc như quy định
 • Tuy nhiên, trong 30 phút người dùng có thêm tác động lên trang thì sẽ được gia hạn thêm thời gian truy cập.
Thời lượng cho một session trong google anlytics
Thời lượng cho một session trong google anlytics

Chấm dứt tự động khi 12h

 • Ví dụ: Phiên truy cập bắt đầu lúc gần 12h đêm, tự động kết thúc phiên dù chưa đủ 30 phút. Bắt đầu phiên mới lúc 12h sáng.
 • Có nghĩa là, số session sẽ được duy trì trong một ngày và bắt đầu phiên mới lúc 12h sáng.

Sự thay đổi trong chiến dịch

 • Session sẽ tự động kết thúc khi chiến dịch trên trang web có sự thay đổi
 • Nếu nguồn chiến dịch thay đổi, session cũ sẽ đóng lại dù chưa được 30 phút và mở một session mới.
Analytics Session là gì – Số phiên kết thúc khi chiến dịch bị thay đổi
Analytics Session là gì – Số phiên kết thúc khi chiến dịch bị thay đổi

Tạo mới session nhưng không chấm dứt session cũ khi:

 • Thao tác với Tab ẩn danh, khi đó bạn sẽ có đồng thời 2 phiên trên cùng trang.
 • Sử dụng trình duyệt tương tự để tìm kiếm và tham gia phiên như coccoc, Chrome,…

Các hoạt động Session kết thúc khi:

 • Nhanh nhất, bạn đóng các tab trình duyệt là có thể kết thúc số phiên.
 • Thao tác với miền trên ứng dụng trình duyệt khác và không quay lại trình duyệt cũ trong 30 phút.

Ý nghĩa của chỉ số Session trong Google Analytics

Như đã nêu trong phần đầu, Session trong Google Analytics mang ý nghĩa là thông số quan trọng:

 • Hiểu rõ về session, người quản trị web có thể áp dụng các thông số vào xây dựng chiến lược SEO cho website.
 • Ví dụ: Session cho biết lượt người dùng tác động trên web, có thể lập biểu đồ để so sánh theo thời gian (ngày, tháng, quý…)
 • Đưa ra điểm được và chưa được trong chiến lược. Thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với Web.
 • Giúp theo dõi tình trạng hoạt động của website

Phân biệt Session các trình duyệt khác nhau

Để có thể dễ dàng phân biệt Session với các trình duyệt khác nhau, cần chú ý những thông tin sau:

 • Trên dữ liệu của máy chủ, session cần được phân biệt session nào là của người dùng nào.
 • Tạo cookie trên trình duyệt web tương ứng với người dùng.
 • Sẽ giống như mẩu tin được trình duyệt web tạo khi người dùng truy cập.

Như vậy, mỗi session tạo ra một cookie tương ứng xác định session đó dùng trình cho trình duyệt nào.

KẾT LUẬN

Số phiên trong Google Analytics như là phiên làm việc của người dùng trên một website, kết thúc khi vượt quá giới hạn về thời gian và sự thay đổi trong chiến dịch.

Bài viết là toàn bộ thông tin cơ bản về Session hay số phiên trong Google Analytics, mong sẽ giúp ích được cho bạn đọc!